2.444 kr. pr. ældre eller 281.429 kr. pr. ældre handicappet?

De er enige om, at Aarhus Kommunes nuværende budget til ældre handicappede er for lavt. Men når det kommer til, hvor mange ekstra millioner budgettet skal forhøjes med, stopper enigheden.

Efter at Sundhed og Omsorgs såkaldte budgetmodeller er blevet gennemgået, har økonomerne i Borgmesterens Afdeling og Sundhed og Omsorg spillet nogle forslag på bordet med bud på, hvad de mener, der skal til for, at ældreforvaltningen har penge nok til de over 67-årige med et handicap. Det fremgår af kommunens analyse ”Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller” fra juni.

Borgmesterens Afdeling foreslår at forhøje det beløb, som Sundhed og Omsorg bliver tildelt for hver aarhusianer på 67 år og derover. I dag ligger det på 257 kr., men skal ifølge forslaget hæves til 2.701 kr. pr. ældre. Det vil give et løft til budgettet for ældre med handicap på 2,8 mio. kr. i 2017 stigende til 11,2 mio. kr. i 2020.

Der er bestemt ældre, der er raske længere, men dem, vi så har i den sidste ende, bliver tungere og mere pleje- krævende, end de har været før.

Jette Skive, ældrerådmand, DF ældrerådmand, DF

Derimod lægger Sundhed og Omsorg op til, at budgettet skal lægges ved at tage udgangspunkt i udgifterne til de ældre med handicap, mens ældre uden handicap udløser de samme midler som i dag. Således foreslår afdelingen, at budgettet skal udregnes ved at give et beløb pr. ældre med handicap, og for at afspejle de faktiske udgifter skal det være på 281.429 kr. pr. ældre handicappede i 2017 dalende til 255.316 kr. i 2020. Det vil forhøje budgettet til området med 21,3 mio. kr. i 2017 og 61,4 mio. kr. i 2020.

Billigere løsninger

I analysen forklarer Sundhed og Omsorg forskellen således:

»… dette skyldes dels, at antallet af ældre med handicap stiger kraftigere end befolkningen på 67 år og derover, og dels at enhedsbeløbet pr. borger over 67 år og derover ikke direkte afspejler udgifterne.«

Borgmesterens Afdeling argumenterer med, at der ved ikke at tage udgangspunkt i de faktiske udgifter ligger et incitament til løbende af finde billigere løsninger.

»Eksempelvis ved i højere grad at anvende velfærdsteknologi, øge andelen af ældre med handicap i egne tilbud samt bremse udgiftsvæksten for tilbud i andre kommuner,« hedder det sig i analysen, hvori afdelingen bl.a. også betoner, at dette forslag til budgetmodellen er i tråd med generelle principper om, at modellerne ikke skal indeholde elementer af visitation.

Mere plejekrævende

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) argumenterer også med, at de ældre holder sig sunde og raske længere.

»Vi har lavet en analyse, som viser to ting: Det ene er, at der er stigende udgifter til ældre borgere med handicap, men samtidig også, at sund aldring, altså det, at man længere op i livet er sundere, går den anden vej. Så det, vi skal kigge på i forbindelse med budgetforhandlingerne, er jo, hvordan balancen er mellem de to modsatrettede tendenser,« siger han.

Den køber ældrerådmand Jette Skive (DF) ikke helt.

»Der er bestemt ældre, der er raske længere, men dem, vi så har i den sidste ende, bliver tungere og mere plejekrævende, end de har været før,« siger rådmanden.

SF-rådmand: Intet forlig uden penge til handicappede

Hun mener, at der »som minimum« ved de forestående budgetforhandlinger bør findes det beløb til budget for ældre handicappede, som hendes forvaltning lægger op til.

Ifølge Sundhed og Omsorg har budgettet på området været i ubalance i flere år. Således har Sundhed og Omsorg i 2011 til 2016 tilført godt 75 mio. kr. fra afdelingens overordnede pengekasse til at undgå underskud på handicapområdet.

Økonomerne i Sundhed og Omsorg påpeger desuden, at Borgmesterens Afdelings forslag for budgetmodellerne for Sundhed og Omsorg overordnet set betyder, at afdelingen kun får dækket 56 pct. af udgifterne – svarende til, at hver gang 100 borgere fylder 67 år og kommer ind under afdelingens ansvarsområde, så bliver kun udgifterne til 56 af dem dækket.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: