Advokater bekymrede for regeringens forslag om at beskære Flygtningenævnet: »Man hælder fagligheden ud med badevandet«

Hvis regeringen får vedtaget et lovforslag om at ændre Flygtningenævnets sammensætning, kan det gå ud over nævnets faglighed og evne til at træffe korrekte afgørelser.

Det vurderer Advokatrådet over for Jyllands-Posten i forbindelse med et høringssvar. Rådet indstiller selv medlemmer til Flygtningenævnet og skriver i høringssvaret, at regeringens planer »må give anledning til betænkeligheder,« og opfordrer til, »at den nuværende sammensætning af Flygtningenævnet fastholdes«.

Advokatrådet er betegnelsen for bestyrelsen i Advokatsamfundet, og dets generalsekretær, Torben Jensen, uddyber, at regeringens forslag i værste fald kan gå ud over retssikkerheden.

»Vi er ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning bekymrede for, at man hælder fagligheden ud med badevandet.«

Han peger på, at Flygtningenævnets afgørelser har stor betydning for udlændinge, der f.eks. søger opholdstilladelse.

»Man kan ikke indbringe Flygtningenævnets afgørelse for en anden instans. Man kan ikke gøre andet end at rette sig efter afgørelsen. Derfor har vi en bekymring over retssikkerheden, hvis man gennemfører lovforslaget.«

Fra fem til tre

I dag deltager fem personer, når Flygtningenævnet behandler en sag. Foruden en dommer og en repræsentant fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har Advokatrådet indstillet et medlem. Et fjerde medlem er indstillet af Dansk Flygtningehjælp, mens et femte kommer fra Udenrigsministeriet.

Står det til regeringen, skal tallet barberes ned til tre, så hverken Dansk Flygtningehjælp eller Udenrigsministeriet kan bidrage. Det skyldes, at der ifølge regeringen kan sås tvivl om uafhængigheden hos de indstillede medlemmer fra flygtningehjælpen. Og for at sikre en balance vil regeringen også fjerne medlemmerne fra Udenrigsministeriet.

Advokatrådet har talt med de medlemmer af Flygtningenævnet, der er indstillet af rådet, og her er meldingen, at de indstillede medlemmer fra Dansk Flygtningehjælp er meget kompetente.

Nu tager Støjberg opgøret med Dansk Flygtningehjælp

»Det er folk med en stor viden og erfaring på området. Det er højt specialiserede mennesker fra bl.a. universiteterne, som har en omfattende viden om udlændingeret, flygtninges forhold osv.,« siger Torben Jensen og fortsætter:

»Det er bekymrende, at den store ekspertise og indsigt går tabt, hvis disse medlemmer ikke længere skal sidde i Flygtningenævnet.«

Erstat med andre

Bekymringerne preller af på Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth.

»For os er det altafgørende, at nævnet skal være 100 pct. objektivt, og i den forbindelse vil vi gerne fjerne enhver tvivl om, hvorvidt kandidaterne, som Dansk Flygtningehjælp udpeger, vitterligt er det.«

Men Advokatrådet siger, at der ikke er problemer med uafhængigheden. Tværtimod har de indstillede medlemmer af Dansk Flygtningehjælp høj ekspertise og stor viden. Hvad tænker du om det?

»Det betvivler jeg ikke, men når nogen af dem kommer fra organisationer som f.eks. Amnesty, som i høj grad er politisk orienteret, så ønsker vi at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt de kan tage den objektive hat på.«

LA holder Støjberg på pinebænken

Advokatrådet opfordrer også til, at regeringen – hvis den vælger at fjerne Dansk Flygtningehjælp – får en anden organisation til at udpege medlemmer i stedet for.

»Det kan have betydning for retssikkerheden, om der sidder fem højt specialiserede folk med en stor erfaring, viden og indsigt på området, eller der kun sidder tre,« siger Torben Jensen.

Marcus Knuth fastholder, at tre medlemmer er nok.

»Vi går tilbage til en model, som minder meget om den, vi havde i nullerne. Og det virkede fint.«

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: