Debat: Kære energiminister: Fej venligst først for egen dør!

For alle, der arbejder i fjernvarmebranchen som ansat personale eller som bestyrelsesmedlemmer, er det åbenlyst, at du som energiminister har et problem: Du er bagud med dit arbejde. Måske for at lægge slør over det har du bestilt, betalt, fået leveret og endelig nu også offentliggjort en rapport fra konsulentfirmaet McKinsey.

Først det du er bagud med – jeg kan nævne tre punkter:

En frivillig energispareaftale mellem ministeriet og fjernvarmebranchen m.fl. udløb d. 31/12 2015. Der er ikke forhandlet en ny frivillig aftale. Du har forlænget aftalen ind i 2016, selv om du erkender, at den ikke længere dur. Og kan man ensidigt forlænge en aftale mellem to parter? Få det på plads – du er otte måneder bagud.

Grundbeløbet, som kraftvarmeværker får, fordi de skal være parate til at levere el, bortfalder den 31. december 2018. Det medfører prisstigninger på 4-5.000 kr. pr. familie, der får varmen leveret fra disse værker. Ændringen kræver store omstillinger og investeringer – og det er der nu kun to år til at planlægge og implementere. Få det på plads, så rammerne for fremtiden er kendt. Du er et år bagud.

Danmark er i gang med en grøn omstilling, og det er varmeværkerne også. Vi har teknologien til at gøre Danmark ”grøn”, men skatter og afgifter hindrer en fornuftig brug af de kendte muligheder, f.eks. brug af store varmepumper, der kan udnytte langt mere overskudsvarme. Få det på plads, så vi får gode rammebetingelser og kan slippe de teknologiske muligheder fri. Du er bagud, men kan nå det endnu.

Og så tilbage til McKinsey-rapporten. Det er allerede dokumenteret, at rapporten er fuld af fejl. Ikke kun sludrefejl, men også forståelsesfejl. Men den er jo også skrevet af konsulenter, som ikke har kendskab til branchen, og som ikke har søgt oplysninger om, hvordan fjernvarmeværker virker. Men det værste er, at rapporten også bliver brugt til at afskaffe tanken om, at andelshaverne (forbrugerne) selv kan eje deres varmeværk i et a.m.b.a.-selskab. I stedet vil du lade ejerskabet overgå til en privat investor. Det er der ingen grund til. Det nuværende ”hvile-i-sig-selv”-princip holder pengene og besparelserne hos forbrugerne. Drop den rapport, fej for egen dør, og få det på plads, du allerede er bagud med. Så kan vi nemlig komme videre!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: