DF-krav: Regeringen bør kulegrave kommunale besparelser på ældrepleje

Mens partierne i blå blok kører i stilling til efterårets budgetkrig, gør Dansk Folkeparti også status på sidste års finanslov, hvor partiet fik trumfet den såkaldte ”værdighedsmilliard” igennem som den absolutte mærkesag.

Men til trods for at de fire blå partier afsatte over 1 mia. kr. ekstra til ældrepleje, tyder en opgørelse fra Ældre Sagen på, at mere end hver fjerde kommune alligevel har sparet på ældreområdet i år.

Det er vigtigt, at vi får en redegørelse fra regeringen om, om kommunerne har været med til at sabotere et folketingsinitiativ – altså om man har arbejdet imod hensigten bag finanslovsaftalen.

Karin Nødgaard (DF), ældreordfører

Det får nu Dansk Folkeparti til at kræve, at regeringen graver til bunds i kommunernes budgetter for at finde ud af, om der er nogle, der bevidst har sparet på ældreområdet, fordi de havde udsigt til flere penge fra værdighedsmilliarden.

Mod finanslovens hensigt

»Når vi ser sådan nogle tal, er det jo noget, der får alarmklokkerne til at ringe for os, i forhold til hvor kreative man i princippet har været ude i kommunerne. Det er vi nødt til at tage alvorligt,« siger Karin Nødgaard, ældreordfører i Dansk Folkeparti.

Hvis nogle kommuner har set værdighedsmilliarden som en mulighed for at spare på ældreområdet, vil det være i modstrid med, hvad der var intentionen med den, mener Karin Nødgaard.

»Det er vigtigt, at vi får en redegørelse fra regeringen om, om kommunerne har været med til at sabotere et folketingsinitiativ – altså om man har arbejdet imod hensigten bag finanslovsaftalen,« siger hun.

Tallene fra Ældre Sagen viser, at 29 af landets 98 kommuner har afsat færre penge til omsorg og pleje pr. borger over 80 år i 2016 sammenlignet med sidste år – på trods af de ekstra penge fra værdighedsmilliarden.

Det er også noget, der vækker bekymring hos Ældre Sagen, og derfor mener foreningen, at Dansk Folkepartis krav giver »rigtig god mening«.

»Formålet med finanslovsaftalen var jo at få mere værdighed i ældreplejen. Men sparerunderne giver anledning til bekymring hos os, i forhold til om nogle kommuner så egentlig kan leve op til det,« siger Tina Høgh Borgen, konsulent i samfundsanalyse hos Ældre Sagen.

Kommuner afviser kritik

Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister, er klar til at drøfte sagen med Dansk Folkeparti.

»Vi har allerede aftalt, at vi skal følge implementeringen tæt, og hvordan vi skal følge op på det. Hvis der skulle være yderligere ønsker, må vi jo se på, hvordan vi kan forsøge at imødekomme det. Jeg har løbende drøftelser med Dansk Folkeparti, og vi skal også mødes specifikt om det her. Der får vi jo lejlighed til at vende det hele, og så er jeg sikker på, at vi finder ud af noget,« siger ministeren.

Kommunernes forening, KL, afviser kritikken fra Dansk Folkeparti.

»At partierne bag finansloven giver en pulje til et bestemt område, betyder jo ikke, at det bliver fritaget fra besparelserne,« siger Martin Damm, formand for KL.

Han indvender, at Ældre Sagens tal er baseret på udgifter pr. ældre borger. Opgøres udgifterne derimod samlet har kommunerne afsat flere penge til ældreområdet i år end sidste år, siger Martin Damm.

»Og det har de på trods af et sparekrav på 500 mio. kr. Så det er altså et tegn på, at kommunerne har prioriteret det her område højt. Og så kommer pengene fra værdighedsmilliarden oveni,« siger han.

»På spanden«

Han kan dog ikke afvise, at enkelte kommuner har »været så meget på spanden«, at de har sparet på ældreområdet i år selv med værdighedsmilliarden indberegnet.

Kritik: Private plejehjem får ikke del i ældremilliard

»Så har værdighedsmilliarden jo øget værdigheden i ældreplejen, i forhold til hvis den ikke havde været der,« siger han.

Ældre Sagen peger på, at de kender til i hvert fald én kommune, som har skrevet det direkte ind i budgettet, at nogle midler ville udgå fra budgettet, hvis der kom penge fra værdighedsmilliarden.

Det ser formanden for KL dog ikke noget problem i.

»En kommune skal jo lægge budget på de forudsætninger, de har, og de kan jo godt gætte på, hvad der kommer ud af finanslovsforhandlingerne,« siger han.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: