Eksperter Dyre nikotin-produkter hæmmer rygestop

Et af de argumenter, der ofte bliver brugt i forbindelse med rygestop, er, at det er billigere at holde op med at ryge. Men medmindre man tager en såkaldt ”kold tyrker” – altså kvitter smøgerne fra den ene dag til den anden uden hjælpemidler – kan det faktisk også være kostbart at stoppe med at ryge. Rygestopprodukter som nikotintyggegummi, nikotinplastre og nikotinpastiller koster nemlig stort set det samme som cigaretter, hvis man kigger på stykpriserne.

I Kræftens Bekæmpelse mener man, at de høje priser for rygestopprodukter er en barriere – særligt for socialt udsatte.

 

»Jeg tror, at de meget høje priser på disse produkter er en medvirkende faktor til, at vi har social ulighed i rygning i Danmark,« siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse, Kræftens Bekæmpelse.

Rygestop i tal

  • 22 pct. af den voksne befolkning i Danmark ryger – 17 pct. af disse ryger dagligt (2015).
  • I 2015 købte danskere rygestopmedicin for 313 mio. kr. – 33 pct. af disse produkter blev købt på apoteker, mens 67 pct. blev købt i detailhandlen. Salget af rygestopmedicin er siden 2011 steget med 9 pct. målt i døgndoser. Samtidig er der ikke blevet færre rygere.
  • En pakke med 20 cigaretter koster mellem 35-45 kr. En pakke nikotintyggegummi med 200 stk. koster mellem 230-400 kr. – jo mere nikotin, desto dyrere. Altså lander stykprisen for et nikotintyggegummi og en cigaret på nogenlunde samme prisniveau.

Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Apotekerforeningen/Dansk Lægemiddelinformation.

Han uddyber, at der i 1980’erne stort ikke var ulighed i rygning, men at det i dag er samfundets mest velstillede, der har størst succes med rygestop.

»Nikotin er ikke et dyrt stof at producere, og nikotintyggegummi blev opfundet helt tilbage i 1970’erne – det burde ikke længere være så dyrt at lave nikotintyggegummi,« siger Niels Them Kjær.

Også i Hjerteforeningens forebyggelsesgruppe mener man, at nikotinsubstitutioner bør være så billige som muligt.

»Men selv om det måske er lige så dyrt at spise nikotintyggegummi, som det er at ryge, er det i det mindste ikke lige så usundt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man ikke bruger produkterne længere end anbefalet,« siger Simon Rask, der er chefkonsulent i Hjerteforeningens forebyggelsesgruppe.

To store spillere

I Sundhedsstyrelsen mener man, at det kan være et positivt incitament til at stoppe med at ryge, hvis man får dækket udgifterne.

»Hvis man yder tilskud og hjælper rygerne, kan man konkret se det afspejlet i, hvor mange der succesfuldt holder op med at ryge,« siger Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Det er bl.a. mærkerne Nicotinell og Nicorette, der er særligt udbredte herhjemme og sidder tungt på det danske marked for rygestopmedicin. I sidste uge kunne Jyllands-Posten berette, at over halvdelen af detailhandlens omsætning af håndkøbsmedicin kommer fra netop Nicotinell og Nicorette.

I en undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen svarede omkring halvdelen af brugerne af nikotinprodukter, at de benyttede produkterne i mere end et år – selv om anbefalingerne for de fleste af produkterne ligger på mellem 8-12 uger.

Rygning: Mange vil gerne droppe cigaretterne, men ender med at blive afhængige af den medicin, der skulle hjælpe dem

Spørger man Mads Lind, om et tilskud til rygestopmedicin ikke blot vil gøre flere afhængige af nikotinprodukter, svarer han:

»Der er altid en chance for, at folk bliver langtidsbrugere af disse nikotinprodukter. Men det er jo ikke en ny afhængighed – de er i forvejen afhængige af nikotin. Det bedste ville selvfølgelig være, at man blev helt fri fra produkterne, men sammenlignet med rygning er det langt bedre,« siger han.

Styrelsen står bag et fagligt oplæg til den nationale kræftplan, Kræftplan Fire, der i løbet af efteråret skal forhandles på plads. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen bl.a., at man bør kunne give tilskud til rygestopmedicin til storrygere, under forudsætning af at de samtidig følger et rygestopkursus.

Gode erfaringer med tilskud

Anbefalingerne er baseret på nogle af de foreløbige erfaringer, der er blevet gjort i forbindelsen med ”Storrygerpuljen.” Puljen var et midlertidigt forsøg, hvor danske kommuner kunne give tilskud til rygestopprodukter i kombination med rådgivningsforløb til storrygere. Resultaterne har imidlertid vist, at 52 pct. fortsat er røgfri efter seks måneder mod 36 pct. på landsplan.

Anbefalingen falder i god jord hos både Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen, og regeringen har også i sin nationale kræftplan lagt op til, at der skal afsættes i alt 30 mio. kr. i 2017-2019 til rygestopmedicin for særligt udsatte borgere, der deltager på kommunernes rygestoptilbud samt til tilbud om hjælp til rygestop hos kræftpatienter.

Jyllands-Posten ville gerne have haft en kommentar om fastsættelsen af priserne på nikotinprodukter fra henholdvis Novartis, der markedsfører Nicotinell, og Johnson & Johnson, der står bag Nicorette, men det har inden deadline ikke været muligt.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: