Fængselsbetjente bryder uretmæssigt ind på indsattes facebook konti

Der har den seneste tid været meget fokus på fængselsbetjente og episoder med overfald. Fængselsforbundet står fuldstændig uforstående overfor den vold enkelte betjente har været udsat for. Men er det så underligt at der kommer volds episoder. Kan det skyldes at betjentene i de danske fængsler tror de er hævet over loven? Flere fængsler har bevist fjernet opslag for KRIM, en NGO der yder retshjælp til svage indsatte i den danske fængselssystem. Andre steder har der været gentagende tilfælde, hvor betjente har foretaget ransagelser uden af følge helt basale love om at efterlade notat eller være mere end en enkelt betjent til stede. Foretaget indgreb på indsattes personlige udstyr unden retsmæssigt grundlag osv.

Det er ikke kun i de lukkede fængsler som Vestre og Østjylland men også fængsler som Møgelkær og Horserød hvor regler ikke bliver fulgt. Der er stort set ingen kontrol med hvad der foregår i kriminalforsorgen. Ingen revision med de virksomheder der blive kørt i de enkelte fængsler. Hver fængsel har deres egne regler og deres egne små lokale konger. Indtægter på salg af skovet træ, elmontage opgaver, produktion af møbler osv bliver ikke offentligt. Det på trods af at der er investeret flere hundredetusind skattekroner i skovningsudstyr.

Med baggrund i den smule information redaktionen har fået adgang til, er det ikke svært at se at denne mangel på kontrol med Kriminalforsorgen skaber gnidninger. Mangel på retssikkerhed i det lukkede samfund som kriminalforsorgen er, vil helt naturligt skabe konflikter.  Spørgsmålet er derfor, hvor meget yderligere magt, Justitsministeren ønsker at give denne uregulerede organisation kaldt Kriminalforsorgen.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: