Fakta: Kontanthjælp kræver 225-timers arbejde

225-timers-reglen, der er trådt i kraft 1. oktober, betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de har arbejdet minimum 225 timer inden for et år.

Men de enkelte kommuner håndterer reglen meget forskelligt, skriver Information lørdag.

Her kan du læse mere om reglen:

* 225 timers arbejde svarer ifølge Beskæftigelsesministeriet til cirka seks ugers fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde på fem-seks timer om ugen.

* Reglens formål er ifølge ministeriet at “tilskynde til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet”.

* Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af 225-timers-reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke aktuelt er realistisk, at pågældende kan arbejde svarende til kravet. Det er denne mulighed, kommunerne ifølge Information benytter i meget forskellig grad.

* Cirka halvdelen af alle kontanthjælpsmodtagere er ifølge et skøn fra Beskæftigelsesministeriet undtaget fra at leve op til reglen.

* Voksensatsen for kontanthjælp er 14.416 kroner for forsørgere og 10.849 kroner for ikkeforsørgere.

* Hvis en ugift person, der modtager disse satser, ikke lever op til rådighedsreglen, reduceres hjælpen med 1000 kroner per måned. Så snart den ugifte har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

* Hvis den ene person i et ægtepar ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen. Hvis begge personer i ægteparret ikke lever op til rådighedsreglen, bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge har arbejdet 225 timer, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

* Personer, som modtager hjælp på mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med 500 kroner per måned.

* Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver fritaget for 225-timers-reglen. Det samme gælder for ugifte, der modtager integrationsydelse.

* Reglen gælder for folk, der har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år.

Kilder: Faktaark samt folketingssvar fra Beskæftigelsesministeriet, borger.dk, Information

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: