Frustreret revygæst: Vi var i Cirkusrevyen, men så den ikke

Vi er seks venner fra Jylland, som nu gennem en del år har taget turen til Bakken for at se Cirkusrevyen. Vi er flere gange havnet bag ved en af teltmasterne, hvilket har begrænset vores mulighed for at følge med i, hvad der skete på scenen.

I år undgik vi disse master ved at vælge stole på række 17. Men det skulle vi aldrig have gjort, for herfra kunne vi næsten ingenting se. På den måde kan det jo være lige meget med flotte danseoptrin og fornem scenepynt. Under en snak med tilskuerne på række 16 fik vi at vide, at her var udsynet lige så dårligt.

Vi har givet 460 kr. pr. næse for billetterne. Oven i den pris skal så lægges hotel, kørsel og broafgift – alt sammen for at sidde og se ind i nakkehårene på dem foran.

Jeg har foreslået Cirkusrevyen, at de som et minimum helt sløjfede række 16 og 17, eller at de ved bestillingen skriver, at her er der tale om nogle pladser, hvorfra man vil få et meget begrænset udbytte af forestillingen. Men på trods af flere henvendelser har Cirkusrevyen ikke fundet det umagen værd at svare.

Jeg har også foreslået, at man kunne udskifte hele møblementet, så det kom op på en nogenlunde tidssvarende standard. Jeg så f.eks. flere stole, der var repareret med pakketape. Hvor er det sølle, når man kører sæson efter sæson med fulde huse.

Cirkusrevyen kunne måske også lave en selvironisk sketch over temaet med at se små fraktioner af revyen, ved at man hele tiden bevæger hovedet i sidelæns ryk – modsat dem foran. Eller hvad med at henvise avisernes anmeldere til række 16 og 17 eller bag ved en teltmast?

Næste år tager vi til Sønderborg til en revy, der er mindst lige så god, og som både kan ses og høres – også fra de bageste rækker.

Gunnar Lund, Lervangen 17, Vejle Ø

Cirkusrevyen svarer:

Kære Gunnar Lund. Indledningsvis skal vi beklage den sene besvarelse af din mail, som desværre var gået i uønsket post.

Vi er naturligvis rigtig kede af, at I ikke har været tilfredse med jeres pladser i Cirkusrevyen. Vi spiller imidlertid i et sæsonopsat telt – og ikke i en teatersal – med midlertidigt, flytbart interiør, og hvor der er opstillet fire master for at bære teltet. Masterne er ikke opført som bastante søjler, men i den under hensyntagen til bæreevnen lettest mulige konstruktion.

Vi er naturligvis vidende om, at ikke alle pladser i teltet er lige gode. Således er der også forskel på udsynet fra pladserne i den enkelte kategori. På baggrund af ovenstående sælges vores billetter da også efter princippet: ”De bedst mulige pladser i kategorien sælges først”.

Teltet er opdelt i fire forskellige priskategorier, og vi har desværre ikke mulighed for inden for de enkelte kategorier at lave yderligere udskillelser/opdelinger, idet vi herved ville få en meget uoverskuelig salsplan.

Vi kan på jeres ordre se, at billetterne er købt på vores hjemmeside i februar 2016, hvor udbuddet af specielt kategori A-billetter allerede var meget begrænset. I fortsættelse heraf kan det anbefales at bestille billetter på et tidligere tidspunkt, idet vi altid åbner for forsalget til den efterfølgende sæson allerede den 1. juli.

Samtidig kan det være en fordel at bestille billetterne pr. telefon i vores billetkontor, idet vi her har mulighed for at vejlede og anbefale i langt højere grad, end det er muligt på hjemmesiden – herunder bl.a. om, hvor rækkerne er forskudte, placering af master m.v. Sidstnævnte fremgår naturligvis også af vores hjemmeside.

I relation til vores stole henleder vi opmærksomheden på, at disse af hensyn til vintersæsonen, hvor teltet fjernes, skal være let flytbare og modstandsdygtige over for vejr- og temperaturskift. Dette er alt sammen medvirkende til, at det ikke bare er ligetil at udskifte eller polstre stolene.

Vi har faktisk gennem længere tid undersøgt muligheden for nye stole, men netop på grund af de specielle forhold i teltet – herunder også podiernes bæreevne – er det ikke nogen let opgave. Men vi er i kontakt med flere leverandører og arbejder fortsat med forskellige alternativer – i første omgang formentlig en løsning med nye hynder, polstring eller lignende.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: