Hallooooo – jeg kan ikke høre, hvad jeg fejler: Hørehæmmede bliver overhørt på sygehusene

Jeg kan ikke høre, hvad jeg fejler!

Den oplevelse sidder mange hørehæmmede med efter en tur på sygehuset, hvor der ifølge Høreforeningen ikke tages nok hensyn til de ca. 800.000 danskere, som hører dårligt.

»Når personalet ikke er tilstrækkelig opmærksom på mennesker, som hører dårligt, risikerer de at få for dårlige informationer eller måske ligefrem forkert besked. Det er urimeligt og diskriminerende,« siger Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen.

Er der en borger, som ikke forstår dansk, så står der hurtigt en tolk, men når det drejer sig om en svært høresvækket, er det tilsyneladende meget vanskeligere at skaffe en tolk.

Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen

For at lette samtalen mellem den hørehæmmede patient og personalet har Høreforeningen indledt en kampagne over for sygehusene med en række gode råd til, hvordan forståelsen mellem parterne kan blive bedre.

»Det er ofte små og enkle ting, som skal til. Bare det at finde ud af, om en patient bruger høreapparat, sker ikke altid. Det er første skridt, og det er naturligvis også vigtigt at sikre sig, at der er batterier i apparatet, men personalet har alt for travlt,« siger formanden og minder om, at ca. 325.000 mennesker bruger høreapparat.

Snakker til pårørende

Resultatet bliver ofte, at personalet i stedet henvender sig til en pårørende for at aflevere informationerne der.

»Helt hen over hovedet på den hørehæmmede, som naturligt nok føler sig umyndiggjort. Det er ikke rimeligt, og der øger risikoen for fejlbehandling og misinformation,« tilføjer Majbritt Garbul Tobberup.

»Han er jo også perfekt – selv om han er døv«

I henvendelsen til landets sygehuse giver Høreforeningen enkle fif til, hvordan hørehæmmede i højere grad inddrages i samtalen. Det er f.eks. vigtigt at sikre sig, at den dårligt hørende er klar over, at der nu kommer en besked.

Et godt råd er selvsagt at tale klart og tydeligt – ikke at råbe direkte ind i øret eller høreapparatet – ligesom det letter kommunikationen kun at tale én ad gangen.

Ikke med mad i munden

Samtidig er det vigtigt, at en patient med høretab hele tiden kan se den mund, der prøver at sige noget. Derfor er det vigtigt ikke at skjule ansigtet bag et stykke flagrende papir eller undlade at tale med en hånd for munden. Eller med mad i munden for den sags skyld.

Lyt til dine patienter, eller bliv narkoselæge

I særligt vanskelige tilfælde kan hospitalet rekvirere en såkaldt skrivetolk, som skriver de mundtlige beskeder ned på en computer, så den døve person kan læse med der.

»Men det sker desværre meget sjældent, selv om det ikke er særlig indviklet. Er der en borger, som ikke forstår dansk, så står der hurtigt en tolk, men når det drejer sig om en svært høresvækket, er det tilsyneladende meget vanskeligere at skaffe en tolk,« siger Høreforeningens formand.

Foreningen peger også på problemer, når den hørehæmmede skal kommunikere med sygehuset hjemmefra – f.eks. for at få svar på en prøve eller en tid til kontrol.

Mette fødte døv datter: Jeg havde lyst til at bytte hende

Mange hørehæmmede har vanskeligt ved at høre i en telefon, men en lang række afdelinger oplyser ikke deres mailadresse og insisterer på at bruge telefonen.

Besked på mail

»For mange med høretab ville det være en stor fordel, hvis de kan få informationerne på mail eller som sms,« fastslår formanden.

I Danske Regioner beklager næstformand Jens Stenbæk (V), at hørehæmmede føler sig overhørte, og han sætter sin lid til, at der er forandringer på vej.

»Vi har stor fokus på borgernes sundhedsvæsen, som jo handler om inddragelse af patienter og pårørende, og derfor er det min fornemmelse, at der er stigende opmærksomhed på det her punkt. For selvfølgelig skal personalet tage højde for de individuelle forhold, den enkelte patient har – også når det handler om handicap af den ene eller anden art,« siger han.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: