Hospitalsansatte: Katastrofalt og kritisabelt

Den kommende sparerunde på Aarhus Universitetshospital (AUH) kommer til at ramme bredt. Af det annoncerede sparemål på 75 mio. kr. skal 54,3 mio. kr. hentes i generelle besparelser på hele hospitalet. 16 mio. kr. skal hentes på forskellige konti og puljer, mens bl.a. administrationen og vaskeriet skal finde de resterende penge. På et ekstraordinært møde torsdag morgen fik hospitalets HovedMEDudvalg (HMU) en orientering om situationen, og HMU drøftede hospitalsledelsens forslag til overordnet fordeling af besparelserne.

»Det er katastrofalt og dybt kritisabelt, at vi skal spare nu igen, hvor vi endnu ikke har landet den seneste sparerunde. Afdelingerne har store problemer med arbejdstidsplanlægning, og personalets arbejdstid og familieliv hænger ikke sammen,« siger Charlotte Thaarup, som er næstformand i HMU og fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i en intern meddelelse til hospitalets personale.

Ifølge Charlotte Thaarup kan det ikke undgås, at besparelserne i sidste ende alligevel går ud over personalet og vilkårene for at løse opgaverne. Heller ikke selv om hospitalsledelsen vil forsøge at friholde sundhedspersonalet for direkte besparelser.

Pengene mangler

Sådan har AUH tænkt sig at fordele besparelserne:

  • Målrettede besparelser på adm., MidtVask og geriatri i budgetforliget: 4, 9 mio. kr.
  • Centrale puljer og konti: 16 mio. kr.
  • Generel besparelse på hele hospitalet: 54,3 mio. kr.
  • Kilde: AUH

Det nye budgetforlig, som et flertal i regionsrådet vedtog i sidste måned, afsætter ca. 130 mio. kr. til at dække områder med stigende udgifter på AUH. Det dækker bl.a. over stigende medicinudgifter, nye behandlinger og personale til Dansk Center for Partikelterapi, som er under opførelse på AUH i Skejby. Men ifølge ledelsen på AUH mangler der alligevel penge, fordi budgettet for 2017 også indebærer en reduktion af Aarhus Universitetshospitals budget med 28,2 mio. kr. I alt viser Økonomiafdelingens beregninger, at der skal spares 75,2 mio. kr. på AUH fra næste år for at få budgettet til at hænge sammen.

»Politikerne har i budgetforliget forsøgt at undgå besparelser, der rammer sundhedspersonalet direkte. Det kan vi ikke undgå på AUH. Men vi skal finde besparelserne, uden at det går ud over den sundhedsfaglige kernebehandling af patienterne,« siger hospitalsdirektør Gert Sørensen, der påpeger, at besparelserne på lønbudgettet så vidt muligt vil blive gennemført via naturlig afgang, ledige stillinger og interne flytninger i afdelingerne.

»Vores erfaringer viser, at det i meget stort omfang lykkes at omplacere medarbejdere. Men det bliver hårdt for personalet og en vanskelig opgave for lederne, at vi kommer med nye besparelser oveni en række tidligere besparelser og effektiviseringer,« siger Gert Sørensen.

Flere sparerunder

Sidste år måtte AUH nedlægge 200 stillinger på grund af økonomi. Før sommerferien besluttede Sundhedsstyrelsen at samle al børnehjertekirurgi på Rigshospitalet i København fra den 1. oktober 2016.

Aarhus Universitetshospital skal spare på personalet igen

Det betyder ekstraudgifter til AUH for 62 mio. kr., og derfor blev der hen over sommeren reduceret i personalet svarende til mere end 20 mio. kr.

Hospitalsledelsen tager endelig beslutning om de nye besparelser på 75 mio. kr. tirsdag den 13. september, hvorefter centerledelserne på hospitalet kan begynde at inddrage de lokale samarbejdsudvalg med medarbejderne, centerMEDudvalgene i, hvordan besparelserne skal fordeles mellem afdelingerne. Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsstrategi for Aarhus Universitetshospital som højtspecialiseret hospital, så Region Midtjyllands sundhedsvæsen også fremover rummer et højtspecialiseret universitetshospital, som kan måle sig med de bedste i Europa.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: