Hvem skal have kulturkronerne?

»Hvis man kaster et blik på The big 8, vil man se, at villigheden til at tage chancer og udvikle sig igennem de senere år, er begrænset. Området bliver mere og mere præget af, at man satser på en mainstream kultur. Det betyder også, at store dele af nyudviklingen inden for byens kunst og kulturliv primært kommer til at foregå udenfor det mere etablerede.«

Sådan hedder det i et høringssvar fra Kunstrådet til en ny kulturpolitik og kulturhandleplan for Aarhus, som netop har været sendt i høring, og formanden for Kunstrådet, Niels Andersen, forklarer det sådan her:

»Ethvert stort firma skal have en udviklingsafdeling, hvor der kan eksperimenteres, og det gælder også Aarhus Kommune. Problemet er, at vi kun har 6 mio. kr. i de frie midler, og de slår ikke til i forhold til de mange gode ansøgninger, vi får. Vi peger ikke specielt på, at de store skal have færre penge, for de er også presset af faldende tilskud og kontrakter, men det er ikke fra de store, at nyudviklingen kommer. Så hvis Aarhus vil være landets førende talentudviklingsby, som er en målsætning i kulturpolitikken, skal der prioriteres flere penge til de fire puljer,« siger han.

”The big 8” er en betegnelse, der bruges i kommunalt regi for de otte største og mest kendte kulturinstitutioner i Aarhus, og det vil sige: Aros, Den Gamle By, Moesgaard Museum, Aarhus Teater, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset Aarhus, Den Jyske Opera og Aarhus Festuge.

En gennemgang af de kommunale tilskud til de otte viser, at de alle otte er på en top 10 over de største bidragsmodtagere fra Aarhus Kommune.

Mere samarbejde

Den radikale kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad kender synspunktet om mere til de små og mindre til store, men han påpeger, at en stor del af de store institutioner også får kulturstøtte fra staten, og den er i nogle tilfælde betinget af kommunal støtte.

»Man skal huske på, at der er mange måder, hvorpå de store institutioner kan understøtte de mindre, ligesom man skal være opmærksom på, at hvis man fjerner kommunal støtte, kan det betyde mindre statslig støtte, og så bliver det en dobbelt beskæring, og det vil være synd. Det handler om at se mere på, hvordan de store og mindre institutioner kan samarbejde og understøtte hinanden,« siger rådmanden.

Øget kulturbudget

Hans ambition i budgetforhandlingerne er at få øget det samlede kulturbudget, ligesom han vil kæmpe for øget støtte til symfoniorkestret og for at sikre de institutioner, der står med midlertidige bevillinger, som udløber. Det gælder bl.a. Granhøj Dans, filmpuljen og Teater Katapult.

Derudover ser kulturrådmanden ind i en fremtid, hvor opgaven i høj grad vil være at skabe mere kultur for de samme penge.

»En mulighed er, at vi som kommune fungerer som facilitator for nye samarbejder. Det handler om at inddrage erhvervslivet mere, og så skal vi arbejde mere med at inddrage kultur i alle kommunens afdelinger. Derudover handler forhandlingerne og kulturpolitikken også om at se frem på årene efter kulturåret 2017, så vi kan få skabt varige aftryk,« siger han.

At kulturen er vigtig for byen og aarhusianerne understreges af en Epinion-undersøgelse, der viser, at netop ”kultur” får topscore, når aarhusianerne skal svare på, hvad der især gør Aarhus til en god by.

De store trækker meget

Spørgsmålet er igen, hvor fokus skal være for kommunens midler, og hos byrådets største parti, Socialdemokraterne, er der ikke en lyst til at tage fra de store og give til de små:

»Umiddelbart mener jeg ikke, at vi skal straffe de store velfungerende institutioner. Det er ikke det, vi kommer til at pege på, for de store institutioner trækker meget, men der kan muligvis laves flere samarbejder på tværs af de store og mindre institutioner,« siger Steen B. Andersen, kulturordfører for S.

Venstres kulturordfører, Hans Skou, så gerne lidt mere mod hos politikerne.

»Vi må nok se i øjnene, at der ikke kommer flere penge til kulturen, og vi har desværre en masse spændende initiativer, som vi ikke kan finde penge til. Samtidig har vi også en ting, som trods støtte i et antal år ikke er blevet selvkørende, og her kunne det være rart, hvis vi på den politiske front kunne blive enige om at lade nogle ting køre ud, så der kan blive penge til nye projekter. Og så kan det jo være, at nogle af de projekter, vi stopper med at støtte, selv kan finde penge via fundraising,« siger han.

Hans Skou vil dog ikke – inden forhandlingerne – give konkrete eksempler på, hvor støtten evt. kan stoppes, men han oplyser, at det ikke er ”The big 8”, han tænker på.

Kodeordet er legacy

For kulturpolitikerne er dette års forhandlinger lidt specielle af den grund, at der venter et kulturår 2017 lige om hjørnet med et væld af kultur oveni det eksisterende.

»Selv om vi går ind i 2017, er der nogle institutioner, der står med deres egne udfordringer uafhængigt af 2017. Med den indsprøjtning, der kommer i 2017, vil kulturen stå fantastisk flot til næste år, men vi skal også i forhandlingerne finde ud af, hvordan vi sikrer, at en række ting bliver videreført med effekten af 2017,« siger Steen B. Andersen (S).

Rådmand: Symfoniorkester skal tilbage på sporet

”Legacy”, der betyder arv eller efterdønninger, er i øjeblikket et kodeord for kulturpolitikerne, for det handler om at sikre, at 2017-året skaber varige kulturløft.

»Vi arbejder ikke med 2017, men med det varige aftryk i kulturpolitikken. Vi har investeret stort i 2017, og det er vigtigt for os, at alt det, der kommer i 2017, ikke bare falder til jorden, men videreføres i 2018 og 2019 og fremefter,« siger kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad.

Hans bud på fremtiden for kulturen er samlet i den handleplan, som følger kulturpolitikken, og heri er opremset en lang række initiativer, som kan gennemføres, når der er penge og mulighed for det.

Kulturpolitikken og handleplanen kan læses på kommunens hjemmeside.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: