JP Aarhus mener: Find balancen mellem frynsegode og fagligt indhold for studieture

Når medlemmer af Aarhus Byråd og kommunale embedsmænd over fire år fra 2012 til 2016 har brugt mere end 3,5 mio. kr. på rejser til større eller store byer i USA, Canada og Europa, har det angiveligt på alle 18 rejser handlet om, at deltagerne skulle ud at hente inspiration. Man kan blive inspireret på mange måder – læse en bog, se en dokumentarfilm eller drage ud i verden for ved selvsyn at opleve andre måder at tænke og handle på end den aarhusianske.

Når JP Aarhus i kraft af aktindsigt beskriver politikeres og embedsmænds rejser for skatteydernes penge, er ledetråden såmænd ikke misundelse eller hellig forargelse, som fattige ud i ånden måske kunne forledes til at tro, men også på dette punkt at få åbenhed omkring, hvordan borgernes penge forvaltes.

Det rejser umiddelbart spørgsmålet: Hvem afgør, hvad der er rimeligt?

Inspirationsrejserne har som oftest et fagligt indhold kombineret med tiltag af mere social art – i konkrete tilfælde har det bl.a. drejet sig om vinsmagning, tapasworkshop, teaterture og en baseballkamp. Dertil kommer selvfølgelig, at de rejsende skal overnatte og ligeledes have mad og drikke. I den forbindelse giver byens førstemand, borgmester Jacob Bundsgaard, udtryk for, at det er naturligt, at der også er ikkefaglige aktiviteter på en studietur, så længe det er »inden for rimelighedens grænse«, som han udtrykker det.

Det rejser umiddelbart spørgsmålet: Hvem afgør, hvad der er rimeligt? Er det borgmesteren? Eller er det eksempelvis Nye Borgerliges byrådsmedlem Lars Boje Mathiesen, der selv har frabedt sig at komme med på studieture og er meget kritisk over for studieturene?

Et andet væsentligt spørgsmål er, om deltagernes faglige udbytte står mål med udgifterne. Spørgsmålet er umuligt at besvare konkret, for hvordan måler man fagligt udbytte? Deltagerne i studieturene vil formentlig altid hævde, at det faglige udbytte har været i orden, mens andre måske vil tillade sig at tvivle.

Studieture for politikere og embedsmænd er formentlig kommet for at blive, så det handler ikke om at aktivere Janteloven for at mistænkeliggøre og dermed underminere studierejserne, som nogle antyder. Det drejer sig derimod om at finde et studierejseniveau, der er ret og rimeligt i forhold til borgerne, der betaler gildet.

Studieture vil formentlig altid have elementer af socialt samvær med aktiviteter, der ikke har stringent fagligt afsæt. Man kan sikkert også i mange tilfælde diskutere prisen på hotelovernatning og priserne på en bøf og en flaske rødvin. Tilsammen kan det give et skær af frynsegode, og det er just det problematiske at finde den rette balance mellem frynsegode og fagligt indhold.

Borgmesteren udlægger teksten således: »Som alle andre organisationer har også Aarhus Kommune brug for at hente læring og inspiration udefra. Blive klogere på, hvordan vi udvikler byen, skaber den bedste ældrepleje, den bedst mulige undervisning for vores børn osv.«

Står borgmesterens præmis til troende, burde politikere og embedsmænd måske rejse endnu mere.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: