Lærere sendes tilbage på skolebænken

Sidste skoleår var 250 lærere fra Aarhus Kommune tilmeldt uddannelse i et undervisningsfag på Læreruddannelsen i Århus – VIA University College. I dette skoleår følger 175 lærere et fag på læreruddannelsen.

Ifølge sektionsleder Dennis Møller Hansen i børne- og ungeafdelingen Læring og Udvikling har Aarhus Kommune siden folkeskolereformen i 2014 haft fokus på at højne lærernes faglige niveau.

Der er et nationalt fokus på lærernes uddannelse i reformen, men Aarhus er klart den kommune, der sender flest lærere på uddannelse.

Dennis Møller Hansen, sektionsleder i børne- og ungeafdelingen Læring og Udvikling

»Der er et nationalt fokus på lærernes uddannelse i reformen, men Aarhus er klart den kommune, der sender flest lærere på uddannelse. De sidste tre år har der været en systematisk og fokuseret tilgang til kompetenceudvikling, og der er udviklet helt nye koncepter,« fortæller han.

Tidligere har lærernes efter- og videreuddannelse været tilrettelagt sådan, så det reelt svarede til at begynde på seminariet igen. I dag bevarer lærerne imidlertid kontakten til deres arbejdsplads og dygtiggør sig ved siden af.

Bygger videre på erfaring

»Når man allerede er lærer, skal kompetenceudvikling bygge videre på den erfaring, man i forvejen har fra undervisning. Vi forsøger derfor at lave en kompetenceudvikling, hvor lærerne skal mindst muligt væk fra skolen. Til gengæld får de nogle nye redskaber, som de kan afprøve sammen med børnene i undervisningen,« fortæller Dennis Møller Hansen.

66 pct. af lærerstyrken var i skoleåret 2013/2014 uddannet i de specifikke fag, de underviste i. I fjor havde 80 pct. af lærerne de rette kompetencer. Kommunens mål er, at 90 pct. af lærerne i 2018 skal have dokumenterede kvalifikationer i de fag, de underviser i, og 95 pct. i 2020.

Målrettet efteruddannelse har den fordel, at kommunen kan sikre sig mod at have alt for mange dansklærere og for få tysklærere, som f.eks. har været et problem. Når det sker, må den enkelte skoleleder trække på gymnasielærere, som kan undervise nogle timer ved siden af, eller tysklærere, som ellers var gået på pension.

»For et par år siden, da der var ledige lærere i Aarhus Kommune, lavede vi rotationsprojekter, hvor ledige lærere overtog undervisningen, så de eksisterende lærere blev taget ud og fik et koncentreret tyskforløb. Der fik vi uddannet 20-30 nye tysklærere på et halvt år. Og der efteruddannes i øjeblikket et mindre hold lærere i faget,« fortæller Dennis Møller Hansen.

Når Aarhus Kommune på få år har kunnet øge kompetencedækningen så markant, skyldes det også, at lærere kan få godtgjort deres mangeårige arbejde med fag, de ikke er uddannet i. I så fald er det skolelederens vurdering, om en lærer har den nødvendige viden og den pædagogiske indsigt.

Den løsning er Århus Lærerforening dog ikke så begejstret for.

»Det er selvfølgelig godt for den del af vores medlemmer, som har mange års erfaring og kurser og derfor er kompetente til at undervise i det fag. Men den lærer, som bare bliver godkendt af en skoleleder, får jo ikke et ekstra fag på sit CV, men får mulighed for at fortsætte sin undervisning på skolen. Flytter læreren, er det op til den nye leder, om han eller hun kan stå inde for kompetencen,« siger næstformand Dorthe Ryom Fisker.

»Derfor foretrækker vi Kopra (kompetenceudvikling i praksis, red.), hvor man får et tilrettelagt undervisningsforløb på VIA og samtidig underviser i faget. Der ligger uddannelsen for vores medlemmer, og det er der, kvaliteten skal sikres, for at nå målet med 95 pct. i 2020,« mener næstformand Dorthe Ryom Fisker.

Elever får dygtigere lærere

Legitimt og forståeligt

Formand for Aarhus Skolelederforening, Lisbeth Schmidt Andersen forstår godt lærerne.

»Det er helt legitimt og forståeligt, at fagbevægelsen ønsker uddannelse af lærerne, for de får ikke det formelle bevis den anden vej,« siger hun og understreger, at lærere kun bliver opkvalificeret på papiret på baggrund af en grundig vurdering.

»Det er vigtigt, at der er flere parametre inde over, end at du bare har undervist i mange år og fået et dagskursus hist og her. Vi står også internt til regnskab over for hinanden. Hvis jeg sender en skolelærer videre, vil jeg gerne have, at en lederkollega har samme vurdering,« siger Lisbeth Schmidt Andersen.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: