Rådmand: GYM10 er ingen spareøvelse

Det er for at forbedre overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og ikke for at spare penge, at børne- og ungerådmand Bünyamin Simsek (V) fra næste skoleår vil lade et eller flere gymnasier drive en del af Aarhus Kommunes 10. klasser.

»Det er ikke med henblik på at tjene penge eller bruge flere penge. Fokus er på at styrke overgangen fra folkeskolen og ind i ungdomsuddannelserne og gøre det så smidigt som muligt for eleverne, så det ikke bliver et markant skifte,« understreger rådmanden.

Børne- og unge-forvaltningen sender nu en formel ansøgning til Undervisningsminister Ellen Trane Nørby om dispensation fra folkeskoleloven i tre år med mulighed for forlængelse.

Desuden søger rådmanden om tilladelse til, at gymnasielærere som led i forsøget kan varetage undervisningen af 10. klasses eleverne på gymnasierne.

Forskellige faggrupper

»Det behøver ikke nødvendigvis at være gymnasielærere, der underviser, for der er mulighed for undervisning fra forskellige faggrupper. Men det vil være gymnasierne, der får driftsansvaret for 10. klasse, og der sker også en tættere lokalitetskobling til undervisningen på de enkelte gymnasier. Det bliver derfor en ydelse, som Børn og Unge kommer til at købe af gymnasierne med det formål at give en bedre indslusning, end vi hidtil har kunnet sikre i Aarhus Kommune,« siger Bünyamin Simsek.

10. klasse

Visionen fra 2015

  • Aarhus Byråd vedtog i december 2015 en ny vision for 10. klasse i Aarhus, hvor 10. klasse ses som et vigtigt tilbud til at understøtte opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse samt målsætningerne i erhvervsuddannelsesreformen.
  • I visionen fremhæves det, at der bør tilstræbes en fleksibel organisering af 10. klasses tilbuddet, som sikrer, at tilbuddet løbende tilpasses og videreudvikles med fokus på de unges læring og udvikling.
  • Samtidig med vedtagelsen af ny vision indgik Aarhus Byråd en driftsoverenskomst med erhvervsuddannelserne i Aarhus om det erhvervsrettede 10. klasses-tilbud EUD 10.
  • Hvis kommunen opnår dispensation, vil elever i 10. klasse fra næste skoleår blive tilbudt gymnasierettet 10. klasse.

Tilbuddet skal være en del af det kommunale 10. klasses tilbud og supplere de kommunale 10. klasses centre samt EUD10 på erhvervsuddannelserne.

»Vi har gode erfaringer med EUD 10, som andre også har forsøgt sig med før Aarhus Kommune, og derfor er det oplagt nu at lave det med gymnasierne også, når omkring halvdelen af eleverne i kommunale 10. klasser i Aarhus vælger en gymnasial uddannelse bagefter,« forklarer rådmanden.

Ansøgningen støttes af de almene gymnasiale uddannelser i Aarhus, samt Aarhus Tech, Aarhus Business College og VUC Aarhus, oplyser rådmanden. Rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, oplyser dog, at der endnu ikke er uddannelsesinstitutioner, som har tænkt sig at byde ind.

»Vi er ikke inde i konkrete overvejelser, hverken i rektorkredsen eller på min egen skole. Under alle omstændigheder synes jeg, at det er fint at søge om dispensation, for det er en skævhed i lovgivningen, at det almene gymnasium ikke kan udbyde 10. klasse,« siger hun.

Ifølge Dorte Fristrup vil GYM10 komplettere det kommunale 10. klasses tilbud.

»Det er en udmærket idé. Det er jo ikke, fordi man binder sig til den uddannelse, men man får et godt indtryk af, hvad det betyder at være på sådan en institution. I stedet for at se det som afslutning på en grundskoleuddannelse, kunne man måske se det som begyndelsen på noget andet, men med 10. klasses identitet,« siger rektoren.

»Men det kan ikke stå alene som 10. klasses tilbud i Aarhus. For mig er det en del af pakken, og det afgørende er, at man får et kommunalt 10. klasse-tilbud, som er bydækkende. Og hvis man i byrådet gør alvor af at nedlægge Center 10, så har vi ikke det længere. Det er en stor udfordring,« mener hun.

»Jeg tror, at de fleste, som vælger 10 klasse, ikke ved, hvad de vil bagefter. Eller også er det for at blive et år ældre, inden de skal i gymnasiet, og for dem vil det være et oplagt tilbud,« siger han.

Børne- og ungebyrådet i Aarhus Kommune har endnu ikke diskuteret rådmandens forslag, men medlem Esbern Hyldkrog synes umiddelbart godt om idéen.

»Mange tager 10. klasse, enten fordi de ikke helt er klar til gymnasiet, eller fordi deres gennemsnitskarakter ikke er høj nok til, at de har lyst til at gå i gymnasiet fra 9. klasse. Hvis de så kan få et skoleår, som kan vise, hvordan det i teorien er at gå på et gymnasium, og hvor kravene måske også er lidt højere, så er det en god idé,« siger Esbern Hyldkrog, som desuden tror, at GYM10 kan blive et mere seriøst skoleår.

Målrettet indsats

»Hvis gymnasier driver 10. kl., kan det være, man kan bekæmpe tankerne om, at det skal være et afslapningsår, hvor dem, som gerne vil forbedre deres karakterer, kan gøre det mere målrettet. Og måske samtidig få en bedre idé om, hvor de skal gå efter sommerferien,« siger han.

Rådmand: Gymnasier skal styre 10. klasse

Esbern Hyldkrog afsluttede inden sommerferien 9. kl. på Bakkegårdskolen og skal snart begynde i 1.g på Risskov Gymnasium. Han ville ikke selv have taget imod tilbuddet om GYM10.

»Jeg skal selv være udvekslingsstudent i USA i et år, og i så fald vil jeg have brugt to ekstra år. Jeg vil også gerne videre fra folkeskole-elementet,« fortæller han.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: