Regionen klar med skattekroner: Lønnen er reddet for redderne i Syddanmark

Ambulancen kommer, selv om den i øjeblikket hverken tilhører det private selskab Bios eller Region Syddanmark.

Det lover politikere og reddere i Region Syddanmark, som med stort flertal har besluttet at overtage ambulancekørslen, efter at Bios onsdag blev erklæret konkurs ved skifteretten i Odense.

»Vi kører ufortrødent videre i dag, i morgen og i dagene efter, mens vi venter på yderligere afklaring,« siger Peter Senger, tillidsmand for redderne, selv om hverken han eller kollegerne havde fået information om de fremtidige forhold.

Bios vil ikke anke konkurserklæring

Med konkursen, som Bios ikke ønsker at anke, er det op til de to udvalgte kuratorer at forhandle en aftale på plads, men det vil formentlig vare endnu nogle dage. I mellemtiden har Region Syddanmark lovet at sikre lønnen for de ansatte, fordi Lønmodtagernes Garantifond formentlig har svært ved at nå en udbetaling til sidst på denne uge.

Lettet Lose

Løftet om fortsat ambulancedrift til de borgere i Syddanmark, som tidligere blev betjent af Bios, gentages af regionsformand Stephanie Lose (V), som er lettet over, at konkursen – efter regionens ønske – nu er en realitet.

Vi har ingen nye krav og skal ikke ud at spille med musklerne

Peter Senger, tillidsmand for redderne i Syddanmark

»Vores første prioritet er at holde ambulancerne kørende i denne overgangsfase,« siger hun og understreger, at de kommende dage skal bruges på at infomere de involverede parter.

Bios vil ikke anke konkurserklæring

Dog blev Bios-medarbejderne informeret onsdag sidst på dagen af kuratorerne og medarbejdere fra Region Syddanmark.

De kommende dage skal regionen forhandle en overdragelse på plads med kuratorerne, og der hersker forsat stor usikkerhed om betingelserne for, at regionen kan overtage biler, stationer og medarbejdere. Regionen har ønsket en såkaldt virksomhedsoverdragelse, hvor medarbejdere bl.a. følger med, men det er endnu usikkert, om det kan lade sig gøre.

For få reddere

Når regionen understreger løftet om, at julilønnen er klar til redderne i denne uge, skyldes det, at netop manglende lønudbetaling var et af de forhold, som fældede Bios. Fra reddernes side har der været kritik i de seneste uger af Bios’ levetid af, at de ikke fik den lovede overarbejdsbetaling, og at feriepenge blev inddraget. Bios lagde heller ikke skjul på, at der ikke var penge til at udbetale den næste månedsløn.

Skifteretten har erklæret Bios konkurs

Når Bios onsdag måtte kaste håndklædet helt ind i ringen i skifteretten, skyldes det ikke mindst, at der i det års tid, som Bios har haft opgaven med at køre ambulancer for Region Syddanmark, har været et anstrengt forhold mellem redderne og Bios.

Allerede fra begyndelsen den 1. september sidste år manglede Bios reddere for at få vagtplanen til at fungere, og for at undgå samme mangelsituation har regionen besluttet at stille en ekstra månedsløn på højkant i december 2017 til de reddere, som på det tidspunkt har kørt ambulance i mere end et år.

Bonus lokker

Løftet om en bonus bliver modtaget med glæde hos medarbejderne, fastslår tillidsmand Peter Senger, som ikke er tvivl om, at en ekstra løncheck vil trække flere reddere til.

»Jeg er helt sikker på, at det vil betyde noget. Både fordi det er jo rede penge, men også fordi det viser, at regionen meget gerne vil os reddere,« siger han.

Da Bios overtog ambulancekørslen fra Falck, valgte mange reddere at sige deres job op – en hel del lod sig ansætte hos Falck i enten Region Midtjylland eller Region Sjælland. Bios har forsøgt at genbesætte stillingerne bl.a. ved at hente tyske reddere til Syddanmark.

Samarbejdet holdt mindre end et år: Region Syddanmark vil selv står for ambulancerne

Tillidsmanden er dog ikke i tvivl om, at mange af de forsvundne reddere stille og roligt »vil komme hjem igen«, som han formulerer det.

Vil hjem igen

»Vi har hørt fra flere, at de gerne vil hjem igen, hvis regionen overtager, og jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes at få alle stillinger besat i løbet af et stykke tid,« siger Peter Senger.

Undervejs i forløbet har Bios i kraftige vendinger kritiseret Falck, som tidligere kørte ambulancerne i Syddanmark, for at have underløbet den nye spiller på banen bl.a. ved at hyre reddere, og den kritik er endt som klagesag hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Selv om redderne i øjeblikket er ombejlede, afviser Peter Senger, at tiden er inde til at stille krav til regionen som kommende arbejdsgiver.

»Vi har ingen nye krav og skal ikke ud at spille med musklerne. Vi tager forhandlingerne med regionen med åbent sind, for vi er jo alle klar over, at vi er endt i en beklagelig situation,« siger han.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: