Vil du gerne leve længe? Gift dig med én, som har meget gamle forældre

Man kan gifte sig til penge. Man kan gifte sig til børn. Men man kan tilsyneladende også gifte sig til et længere liv.

Et nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet SDU, viser, at ægteskabet kan have en betydning for vores levealder. Forskerne har nærstuderet flere tusinde danske familier, hvor familiemedlemmerne traditionelt set bliver meget gamle, og det viser sig, at ikke bare børnene i disse familier lever længere end gennemsnitsbefolkningen – det gør deres ægtefæller også.

»Vi kan se, at personer, der gifter sig ind i en slægt, som lever længe, generelt også lever længere end befolkningen som helhed, og forskellen er markant,« siger Jacob Krabbe Pedersen, som er forsker hos Institut for Sundhedstjenesteforskning ved SDU.

Sammen med kolleger har han som led i aldringsforskning fundet frem til 3.600 søskendepar i Danmark, som alle er blevet mindst 90 år gamle. Efterfølgende har forskerne med jævne mellemrum interviewet 659 af disse søskendepar, ligesom de har identificeret 5.400 voksne børn af disse gamle søskendepar og siden børnenes ægtefæller. Derefter har de undersøgt dødeligheden blandt de voksne børn og deres ægtefæller, som ligger i aldersgruppen 20-69 år  – og sammenlignet deres dødelighed med befolkningen som helhed. Det viser sig, at børnene fra de familier, som er gode til at blive gamle, kun har halvt så stor (50 pct.) dødelighed som resten af befolkningen, mens deres ægtefæller, som jo ikke er udvalgt på grund af deres families evne til at blive gamle, havde en dødelighed på 75 pct. af normal-befolkningen.

Godt at være to: Enæggede tvillinger lever længere

Ifølge Jacob Krabbe Pedersen er resultaterne markante.

»Da man ikke kan gifte sig til sine gener, må der være andre forklaringer på, at ægtefællerne også lever længere end andre,« siger Jacob Krabbe Pedersen.

Han peger på, at man normalt anslår, at gener forklarer 20-25 pct. af personers evne til at blive gamle – resten skal forklares med andre faktorer som livsstil og socialklasse.

»Studier viser, at nogle former for adfærd kan smitte af på ægtefællen, så det spiller nok en rolle. Men i dette studie spiller det nok også ind, at ægtefællerne kommer fra samme socialklasse, og vi ved, at der er en sammenhæng mellem socialklasse og dødelighed. Man gifter sig som bekendt ikke med en helt tilfældig person men typisk med en person, som man har noget til fælles med,« siger Jacob Krabbe Pedersen.

Ifølge ham kan resultaterne også forklares med ægtefællerne i undersøgelsen har samme adfærd omkring livsstil, og sund livsstil spiller ind på lav dødelighed. 

»Hvis man f.eks. selv dyrker meget sport, møder man måske sin ægtefælle i sportsklubben – eller ægtefællen tillægger sig en sund livsstil,« siger Jacob Krabbe Pedersen.

Sammen med sine forskerkolleger vil han i fremtidige studier undersøge, hvilke socialklasser ægtefællerne kommer fra, og hvordan de lever deres liv sammenlignet med de familier, de har giftet sig ind i.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: Premium Themes | Thanks to Free WordPress 4 Themes, Download Premium WordPress Themes and
%d bloggers like this: